สินค้า EASE 14.1.2.3 SDM..UU OP รุ่นผ่ามาก

Principal Dimensions
d D L B W D1 h h1 O
Product Name mm mm mm mm mm mm mm mm mm Action
SDM10 OP 10 19 29 22 1.3 18 1 6.8 80 ดู
SDM12 OP 12 21 30 23 1.3 20 1.5 8 80 ดู
SDM13 OP 13 23 32 23 1.3 22 1.5 9 80 ดู
SDM16 OP 16 28 37 26.5 1.6 27 1.5 11 80 ดู
SDM20 OP 20 32 42 30.5 1.6 30.5 1.5 11 60 ดู
SDM25 OP 25 40 59 41 1.85 38 2 12 60 ดู
SDM30 OP 30 45 64 44.5 1.85 43 2.5 15 50 ดู
SDM35 OP 35 52 70 49.5 2.1 49 2.5 17 50 ดู
SDM38 OP 38 57 76 58.5 2.1 54.5 3 18 50 ดู
SDM40 OP 40 60 80 60.5 2.1 57 3 20 50 ดู
SDM50 OP 50 80 100 74 2.6 76.5 3 25 50 ดู
SDM60 OP 60 90 110 85 3.15 86.5 3 30 50 ดู
SDM80 OP 80 120 140 105.5 4.15 116 3 40 50 ดู
SDM100 OP 100 150 175 125.5 4.15 145 3 50 50 ดู
SDM120 OP 120 180 200 158.6 4.15 175 4 85 80 ดู