สินค้า NSK 8.5 ตลับลูกปืนสำหรับรองรับบอลสกรู TAC

Principal Dimensions
d D B
Product Name mm mm mm Action
15TAC 47B 15 47 15 ดู
17TAC 47B 17 47 15 ดู
20TAC 47B 20 47 15 ดู
25TAC 62B 25 62 15 ดู
30TAC 62B 30 62 15 ดู
35TAC 72B 35 72 15 ดู
40TAC 72B 40 72 15 ดู
40TAC 90B 40 90 20 ดู
45TAC 75B 45 75 15 ดู
45TAC 100B 45 100 20 ดู
50TAC 100B 50 100 20 ดู
55TAC 100B 55 100 20 ดู
55TAC 120B 55 120 20 ดู
60TAC 120B 60 120 20 ดู
15TAC 47B DDG 15 47 15 ดู
17TAC 47B DDG 17 47 15 ดู
20TAC 47B DDG 20 47 15 ดู
25TAC 62B DDG 25 62 15 ดู
30TAC 62B DDG 30 62 15 ดู
35TAC 72B DDG 35 72 15 ดู
40TAC 72B DDG 40 72 15 ดู
40TAC 90B DDG 40 90 20 ดู
45TAC 100B DDG 45 100 20 ดู