สินค้า EASE 14.1.1.2 SDM..YUU AJ รุ่นผ่าน้อย

Principal Dimensions
d D L B W D1 h
Product Name mm mm mm mm mm mm mm Action
SDM6 YUU AJ 6 12 19 13.5 1.1 11.5 1 ดู
SDM8 SYUU AJ 8 15 17 11.5 1.1 14.3 1 ดู
SDM8 YUU AJ 8 15 24 17.5 1.1 14.3 1 ดู
SDM10 YUU AJ 10 19 29 22 1.3 18 1 ดู
SDM12 YUU AJ 12 21 30 23 1.3 20 1.5 ดู
SDM13 YUU AJ 13 23 32 23 1.3 22 1.5 ดู
SDM16 YUU AJ 16 28 37 26.5 1.6 27 1.5 ดู
SDM20 YUU AJ 20 32 42 30.5 1.6 30.5 1.5 ดู
SDM25 YUU AJ 25 40 59 41 1.85 38 2 ดู
SDM30 YUU AJ 30 45 64 44.5 1.85 43 2.5 ดู
SDM35 YUU AJ 35 52 70 49.5 2.1 49 2.5 ดู
SDM40 YUU AJ 40 60 80 60.5 2.1 57 3 ดู