สินค้า EASE 14.1.1.3 SDM..YUU OP รุ่นผ่ามาก

Principal Dimensions
d D L B W D1 h h1 O
Product Name mm mm mm mm mm mm mm mm mm Action
SDM10 YUU OP 10 19 29 22 1.3 18 1 6.8 80 ดู
SDM12 YUU OP 12 21 30 23 1.3 20 1.5 8 80 ดู
SDM13 YUU OP 13 23 32 23 1.3 22 1.5 9 80 ดู
SDM16 YUU OP 16 28 37 26.5 1.6 27 1.5 11 80 ดู
SDM20 YUU OP 20 32 42 30.5 1.6 30.5 1.5 11 60 ดู
SDM25 YUU OP 25 40 59 41 1.85 38 2 12 60 ดู
SDM30 YUU OP 30 45 64 44.5 1.85 43 2.5 15 50 ดู
SDM35 YUU OP 35 52 70 49.5 2.1 49 2.5 17 50 ดู
SDM40 YUU OP 40 60 80 60.5 2.1 57 3 20 50 ดู