สินค้า EASE 14.4 SDMF ตลับลูกปืนเชิงเส้นพร้อมหน้าแปลนกลม

Principal Dimensions
d D L Df t P
Product Name mm mm mm mm mm mm Action
SDMF6 YUU 6 12 19 28 5 20 ดู
SDMF8 YUU 8 15 24 32 5 24 ดู
SDMF10 YUU 10 19 29 40 6 29 ดู
SDMF12 YUU 12 21 30 42 6 32 ดู
SDMF13 YUU 13 23 32 43 6 33 ดู
SDMF16 YUU 16 28 37 48 6 38 ดู
SDMF20 YUU 20 32 42 54 8 43 ดู
SDMF25 YUU 25 40 59 62 8 51 ดู
SDMF30 YUU 30 45 64 74 10 60 ดู
SDMF35 YUU 35 52 70 82 10 67 ดู
SDMF40 YUU 40 60 80 96 13 78 ดู