สินค้า EASE 14.5 SDMK ตลับลูกปืนเชิงเส้นพร้อมหน้าแปลนสี่เหลี่ยม

Principal Dimensions
d D L Df K t P
Product Name mm mm mm mm mm mm mm Action
SDMK6 YUU 6 12 19 28 22 5 20 ดู
SDMK8 YUU 8 15 24 32 25 5 24 ดู
SDMK10 YUU 10 19 29 40 30 6 29 ดู
SDMK12 YUU 12 21 30 42 32 6 32 ดู
SDMK13 YUU 13 23 32 43 34 6 33 ดู
SDMK16 YUU 16 28 37 48 37 6 38 ดู
SDMK20 YUU 20 32 42 54 42 8 43 ดู
SDMK25 YUU 25 40 59 62 50 8 51 ดู
SDMK30 YUU 30 45 64 74 58 10 60 ดู
SDMK35 YUU 35 52 70 82 64 10 67 ดู
SDMK40 YUU 40 60 80 96 75 13 78 ดู